svatí v listopadu

Svatí v listopadu

/ leden / únor / březen / duben / květen / červen / červenec / srpen / září / říjen / listopad / prosinec /

1.listopadu všichni svatí
2.listopadu vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3.listopadu sv.Martin de Porres - řeholník, laický bratr
4.listopadu sv.Karel Boromejský - biskup, kardinál
5.listopadu sv.Zachariáš a Alžběta - rodiče Jana Křtitele
6.listopadu sv.Leonard (Linhart) - poustevník
7.listopadu sv.Wilibrord - arcibiskup
8.listopadu sv.Gottfried (Bohumír) - biskup
9.listopadu posvěcení lateránské baziliky
10.listopadu sv.Lev Veliký - papež, církevní učitel
11.listopadu sv.Martin - biskup
12.listopadu sv.Josafat - arcibiskup, mučedník
13.listopadu sv.Anežka Česká - královská dcera, abatyše
14.listopadu sv.Mikuláš Tavelič - mučedník
15.listopadu sv.Albert Veliký - řeholník, biskup, círk.učitel
16.listopadu sv.Markéta Skotská - královna
17.listopadu sv.Alžběta Uherská - řeholnice
18.listopadu posvěcení římských bazilik sv.Petra a Pavla
19.listopadu sv.Mechtilda - řeholnice, mystička
20.listopadu sv.Felix z Valois - kněz, zakladatel řádu
21.listopadu Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22.listopadu sv.Cecílie - mučednice
23.listopadu sv.Klement I. - papež, mučedník
24.listopadu sv.Ondřej Dung-Lac a druhové - misionáři
25.listopadu sv.Kateřina Alexandrijská - mučednice
26.listopadu sv.Silvestr Guzzolini - zakladatel řádu
27.listopadu sv.Virgil - biskup
28.listopadu sv.Mansuet (Miloslav) - biskup
29.listopadu sv.Saturnin - biskup, mučedník
30.listopadu sv.Ondřej - apoštol, mučedník

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS