svatí v květnu

Svatí v květnu

/ leden / únor / březen / duben / květen / červen / červenec / srpen / září / říjen / listopad / prosinec /

1.května sv.Josef Dělník - snoubenec Panny Marie
2.května sv.Atanáš - patriarcha, církevní učitel
3.května sv.Filip a Jakub - apoštolové, mučedníci
4.května sv.Florián - mučedník
5.května sv.Gothard - biskup
6.května sv.Jan Sarkander - kněz, mučedník
7.května sv.Benedikt II. - papež
8.května Panna Maria, Prostřednice všech milostí
9.května sv.Hermus - učedník apoštola Pavla
10.května sv.Jan z Avily - kněz, kazatel
11.května sv.Ignác z Láconi - řeholník, mystik
12.května sv.Pankrác; sv.Nereus a Achilleus - mučedníci
13.května sv.Ondřej Hubert Fournet - zakladatel řádu
14.května sv.Matěj - mučedník
15.května sv.Žofie - mučednice
16.května sv.Jan Nepomucký - kněz, mučedník
17.května sv.Paschal Baylon - laický bratr
18.května sv.Jan I. - papež, mučedník
19.května sv.Petr Celestýn - papež, poustevník
20.května sv.Bernardin Sienský - řeholník, kněz
21.května sv.Ondřej Bobola - polský mučedník
22.května sv.Rita -řeholnice 
23.května sv.Jan Křtitel de Rossi - kněz
24.května sv.Vincenc Lerinský - řeholník
25.května sv.Řehoř VII.- papež
26.května sv.Filip Neri - zakladatel řádu
27.května sv.Augustin z Canterbury - arcibiskup
28.května sv.Emil - mučedník
29.května sv.Maximin - horlivý obránce víry
30.května Jana Orléanská - zachránkyně Francie
31.května Navštívení Panny Marie

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS