Unita Bílá Voda
Unita spol. s r.o.

Tato společnost byla založena dne 1. 4. 1992 v Praze církevními institucemi Arcibiskupstvím pražským a olomouckým, Biskupstvím českobudějovickým, královéhradeckým, litoměřickým a brněnským a Českou katolickou charitou. Ta se stala v roce 1993 jediným společníkem. Od roku 2000 ji v této funkci nahradila Diecézní charita ostravsko-opavská. Předmětem činnosti společnosti byla výroba vína, parament a hostií, nákup a prodej předmětů chrámové potřeby, knih apod. s účelem financovat charitativní činnosti prováděné Českou katolickou charitou. Dnes z éto původní Unity funguje pouze hostiárna v Bílé Vodě. Od roku 2001 pracují ve firmě civilní zaměstnanci. Dvanáct pracovníků vyrobí denně asi 100 tisíc hostií (ročně 20 miliónů), které putují k 700 stálým zákazníkům. Kromě pečení hostií, které jsou prioritou, se firma zabývá také výrobou lázeňských oplatků.

V roce 2003 získala naše firma velkorysý grant z programu Sapard spolufinancovaného ze zdrojů Evropské Unie. Tato finanční pomoc byla určena na modernizaci provozu v naší hostiárně, která proběhla v prvních měsících roku 2004.

Další informace naleznete na tomto odkazu : další stránky o Unitě


©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS