Otec děkan při dnešní mši svaté děkuje za dar života světícího biskupa Mons. Josefa Hrdličky, který slaví 75 let

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: biskup, Zdroj: biskupství, Vydáno dne: 19. 01. 2017

hrdlicka1.jpgP. Miroslav Kadlec vyrůstal v Jaroměřicích u Jevíčka, což jsou 3km od rodiště Velkých Opatovic otce Hrdličky. Otcovi rodiče se s otcem Josefem osobně znali. Otec Josef Hrdlička měl nemalý vliv na povolání ke kněžství otce Miroslava. Všichni se připojujeme a blahopřejeme k významnému jubileu.


Dnes, ve čtvrtek 19. ledna, slaví významné životní jubileum - 75 let - pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička, jenž v minulosti působil i v několika farnostech ostravsko-opavské diecéze. Děkovné bohoslužby v olomoucké katedrále sv. Václava u příležitosti oslav tohoto jeho jubilea se v sobotu 21. 1. 2017 v 10.00 hodin zúčastní i František Václav Lobkowicz.

Narodil se 19. ledna 1942 ve Velkých Opatovicích nedaleko Jevíčka. Maturoval v roce 1959 a poté pracoval jako pomocný dělník Adamovských strojíren v rodném městě. Pro své náboženské přesvědčení totiž nebyl doporučen k vysokoškolskému studiu. Na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic mohl nastoupit až v roce 1967 a ve studiu pokračoval i poté, co fakulta přesídlila do Olomouce.

Kněžské svěcení přijal 1. července 1972 a během následujících let působil v duchovní správě farností Moravská Ostrava, Hoštejn, Hynčice, Maletín a Mírov, byl správcem farností Liptaň, Pitárné, Třemešná a Vysoká.

Dne 17. března 1990 byl jmenován titulárním biskupem thunudrumským a pomocným biskupem olomouckým. Biskupské svěcení přijal – společně s dalším nově jmenovaným pomocným biskupem a současným arcibiskupem Janem Graubnerem – dne 7. dubna 1990 a za své biskupské heslo si zvolil citát z Janova evangelia Vos dixi amicos („Nazval jsem vás přáteli“, Jan 15,15).

Je děkanem metropolitní kapituly při katedrále sv. Václava, na Arcibiskupství olomouckém působí jako biskupský vikář pro pastoraci a v rámci České biskupské konference zasedá v Komisi pro liturgii a zastává funkci předsedy Rady pro kulturu a památky.

Olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička se stal historicky prvním čestným členem Vysokoškolského katolického hnutí Olomouc (VKH). Studenti a kněz tvořící výkonnou radu hnutí udělili biskupovi tento titul ve čtvrtek 12. ledna 2017 při slavnostní večeři přímo u něj doma.Mons. Hrdlička dostal toto ocenění za dlouhodobou osobní podporu vysokoškolské pastorace v Olomouci a činnosti VKH Olomouc. Jako začínající biskup se osobně účastnil setkávání začínajícího hnutí v roce 1990 a v dalších letech nikdy neváhal vysokoškolákům vyjádřit náklonnost. A právě pro studenty jsou určeny i pravidelné pondělní modlitby růžence s otcem biskupem v jeho soukromé kapli.

Převzato z www.ado.cz

Mons. Josef Hrdlička je též literárně činný. Napsal několik knih, např. Novénu k služebníku božímu P. Antonínu Šuránkovi „Silná jako smrt je láska“, náměty pro krátké homilie ve všední dny v době postní a velikonoční „Pane, ty víš všechno“, úvahy a meditace nad žalmy „Probuď se, citero a harfo“ či „Stručnou homiletiku“. Rovněž vydal knihy s překlady a výbory poezie, např. výběr a překlad anglické duchovní poezie „Démant a slza“, překlady veršů G. M. Hopkinse „Svíce uvnitř“ nebo veršů G. K. Chestertona „Souzvuk barev“.