Biskup Lobkowicz se svými spolupracovníky oslaví 20. výročí od uvedení do funkce

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: biskup, Zdroj: biskupství, Vydáno dne: 30. 08. 2016

biskup1.JPGOstrava – Ve středu 31. 8. uplyne přesně 20. let od chvíle, kdy se v ostravské katedrále Božského Spasitele ujal úřadu diecézního biskup Mons. František Václav Lobkowicz OPraem. Na tuto událost bude pastýř diecéze vzpomínat ve společenství svých spolupracovníků ve středu 31. 8. při mši svaté v kostele sv. Václava. Bohoslužbou, která začíná ve 12.00 hodin, zahájí biskup Den kurie. Oslavy výročí se zúčastní také zaměstnanci biskupství a spolupracovníci.


Diecéze byla zřízena papežem Janem Pavlem II. 30. května 1996. Vznikla vydělením z jedenácti děkanátů z olomouckého arcibiskupství a zahrnuje oblast, která svými hranicemi zhruba odpovídá Moravskoslezskému kraji. Součástí ostravsko-opavské diecéze jsou také farnosti v okrese Jeseník. Hlavním patronem nové diecéze se stala sv. Hedvika Slezská.
 

„Chci být tím, který má vést,“ řekl biskup při uvedení do úřadu

 
"Dnes Ježíš prostřednictvím Svatého otce posílá mne do této části světa, abych hlásal evangelium, abych křtil ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A toto je, bratři a sestry, opravdu podtext jakékoliv služby Církve, tedy i služby biskupa.

Dneska mi můj bratr Zdeněk Filip přinesl takové malé přáníčko. Já bych si ho dovolil přečíst: ,Přicházím s těmi mnohými, kteří Vám budou blahopřát k novému úřadu. Kříž, který je Vám tímto úřadem určen, bude těžký, těžší než ten předešlý, ale je vytesán na Vaši miru. Až Vám bude příliš těžký, vzpomeňte, že se vždycky najde i pro Vás Váš Šimon. Chci Vám upřímně pomáhat svou modlitbou a obětí. A Pán, který je Láska a ví, co je to kříž, ať je vždy po Vašem boku.' To napsala jedna žena na vozíčku v Mariánských Lázních. Já vím, že ty Šimony najdu. Všichni kněží budou mými Šimony, všichni jáhnové, ti, kteří dnes studují, i ti, kteří se teprve rozhodnou, kteří přijdou, ministranti, nemocní v nemocnicích, kolik jich tam je. A to jsou Šimonové. Je jich tak moc.

Já vím, že oni také říkají Pánu, někdy je to těžké, ale říkají: ‚Rád splním Tvou vůli.‘ Jedno chci říct: V tom všem, čeho nebude málo, chci být pastýřem. Chci být otcem, v přeneseném slova smyslu, tohoto lidu Božího. Chci být tím, který má vést. A víte, jak je to těžké vést.

Moc znovu prosím. Velice prosím o modlitby pro moji práci. Jsou tu školy, jsou tu skauti, je tu mnoho skupin, které něco dělají. Rodiny, setkání rodin, setkání mládeže, setkání lidu Božího ve farnostech. Tam všude bych chtěl být užitečný, protože z tohoto důvodu je vlastně ustanovena nová diecéze, aby biskup byl užitečný uprostřed věřících.

Z homilie biskupa Lobkowicze, 31. 8. 1996