Diecéze se spojí v modlitbě novény u příležitosti 770 let od smrti sv. Hedviky

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: biskup, Zdroj: biskupství, Vydáno dne: 10. 10. 2013

Ostravsko-opavská diecéze si v letošním roce připomene 770 let od úmrtí patronky diecéze sv. Hedviky. Patronka Slezska, ale také Polska, Vratislavi, Trzebnice a Krakova se narodila kolem roku 1174 na hradě Andechsu v Bavorsku jako dcera vévody Bertholda IV. Když jí bylo pět let, svěřili rodiče její výchovu sestrám benediktinkám v Kitzingenu. 


Provdala se roku 1186 za slezského vévodu Jindřicha I. a měla s ním čtyři syny a tři dcery. Zemřela 15. října 1243 v klášteře v Trzebnici, kam se uchýlila na konci svého života. Klášter, kde byla její dcera abatyší, sama založila. Novéna začíná v pondělí 7. 10. a končí 16. 10. 2013. 
 
Biskup ostravsko-opavské diecéze vyzývá, aby se celá diecéze před výročím spojila v modlitbě novény ke sv. Hedvice.  „Před tímto výročím chci pozvat celou diecézi k devítidenní pobožnosti – novéně. Tato je určena pro farní společenství, do malých společenství i k osobní pobožnosti. Každý den je věnován jedné invokaci z litanií ke sv. Hedvice s všeobecným úmyslem vděčnosti a prosby za určitou skutečnost, kterou vkládáme do novény pro celou diecézi. Prosím farnosti, společenství i jednotlivé věřící diecéze, aby se ke společné modlitbě připojili.“ (Novénu naleznete zde a zde)

Oslavy 770 let od úmrtí sv. Hedviky vyvrcholí 16. října slavností bohoslužbou v katedrále Božské Spasitele v Ostravě. Při bohoslužbě, která začne v 17,00, biskup mj. ocení 22 navržených laiků a duchovních medailí sv. Hedviky za zásluhy v diecézi.

Svatá Hedvika vynikala láskou a dobročinností k chudým a nemocným. Vštěpovala základy víry svaté Anežce České (1208-1211) a byla tetou svaté Alžběty Uherské. Po smrti svého manžela (r. 1238) vstoupila do kláštera cisterciaček v Trzebnici (severně od Wroclawi), který sama založila (r. 1202) a kde její nejmladší dcera Gertruda byla abatyší. Všechny ostatní její děti zemřely ještě za jejího života. Zemřela 15. 10. 1243 v Trzebnici. Roke 1267 byla prohlášena za svatou a její tělo bylo uloženo v trzebnickém klášterním kostele.