Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Pouť v Kobylé

Vydáno dne 26. 07. 2020

kobyla1.jpg

V sobotu 25.7.2020 v 11:00 hodin se konala poutní mše svatá ke cti sv. Jáchyma v Kobylé nad Vidnavkou. Slavnostní mši svatou celebroval P. Mgr. Jiří Kotrba, na varhany doprovázela Marie Kurková a zpěvem schola z Vidnavy. Mše svatá byla obětována za obec Kobylou, živé i zesnulé farníky, občany a za uzdravení našeho duchovního správce otce Miroslava. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020

Vydáno dne 15. 07. 2020

lurdy1.jpg– modleme se k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!

Nejnaléhavěji ať Boží lid prosí o takovou důvěrnost s Bohem, jejíž blízkost přináší formaci srdce – neopakovatelně a nezaměnitelně. Zde je počátek každé formace připodobňující ke Kristu. Žádná jiná není tolik zapotřebí jako tato. Nevýslovně cenná je modlitba, která v tomto duchu myslí i na druhé. Moudrost srdce se rodí v blízkosti Moudrého.


| Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské | Informační e-mailVytisknout článek

* Modlitba arcibiskupa Graubnera ke znovuotevření kostelů

Vydáno dne 28. 05. 2020

javornik.jpgV situaci, kdy se postupně otevírají kostely uzavřené v rámci prevence před šířením nemoci covid-19, sepsal arcibiskup Jan Graubner speciální modlitbu. Věřící se ji budou společně modlit po bohoslužbách o slavnosti Nejsvětější Trojice 7. června 2020, k soukromé modlitbě ji ovšem může využít kdokoli.


| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb od 27. dubna

Vydáno dne 18. 04. 2020

hostie.jpg
Praha - ČBK vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Na mši svatou bude po první vlně uvolnění přijít jen patnáct účastníků. Počty se budou po čtrnáctidenních intervalech navyšovat až do 8. června, kdy bude možné do kostela přicházet bez omezení. Pro všechny však bude platit celá řada hygienických opatření. Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.


| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Velikonoční výzva českých a moravských biskupů: na Bílou sobotu zapalte za okny svíčku

Vydáno dne 05. 04. 2020

svice3.jpgČeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

Milí věřící, bratři a sestry,
až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.
Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Rozhodnutí biskupa o slavení Velikonoc 2020

Vydáno dne 01. 04. 2020

biskup.JPGOstrava – S blížící se oslavou Velikonoc, kterou církev letos prožije v mimořádné situaci nouzového stavu, vydal biskup František Václav Lobkowicz rozhodnutí ke slavení Velikonoc v ostravsko-opavské diecézi.
 
Biskup v něm nejdříve připomíná dispenz od účasti na bohoslužbách vydaný na začátku restriktivních opatření a platný až do odvolání. „S ohledem na aktuální nařízení ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou péčí o zdraví věřících a kněží, nařizuji až do odvolání slavení všech mší svatých a Velikonočního tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.“


| Zdroj: www.doo.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Slovo biskupa Františka k nouzovému stavu

Vydáno dne 13. 03. 2020

biskupstvi.jpgMilí bratři a sestry,
v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí: Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko - opavské diecéze.


| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března

Vydáno dne 12. 03. 2020

1163516150_hukovice.jpgDrazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.
Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.


| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2410 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS