Úvodní stránka | Ohlášky | Kontakty | Napiš email | 31. 05. 2016

* Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku

Vydáno dne 31. 05. 2016

btjes.JPGV neděli 29. května 2016 oslavili věřící z Jesenicka tento "Boží dar". Mši svatou celebroval P. Pavel Schwarz, koncelebrovali kněží z Lipové-lázní P. Mgr. Janusz Romański a z Vápenné P. Mgr. Jiří Filipec. Věřících se sešlo okolo 400. Po mši svaté se již druhým rokem po sobě šlo procesí ke čtyřem oltářům. Cesta vedla přes  Masarykovo náměstí.
 

| Zdroj: VDV, MG | Informační e-mailVytisknout článek

* "Začínali jsme v kuchyni dvoupokojového bytu", vzpomínal biskup na založení diecéze

Vydáno dne 31. 05. 2016

biskupstvi.jpgOstrava – Přesně před 20 lety ve čtvrtek 30. 5. 1996 založil dnes již sv. Jan Pavel II. papežskou bulou s názvem „Ad christefidelium spirituali“ novou ostravsko-opavskou diecézi se sídlem v Ostravě. Svatý otec vyhověl žádosti biskupů moravské církevní provincie a do nové diecéze začlenil jedenáct děkanátů z olomoucké arcidiecéze.

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Pastýřský list k 20. výročí diecéze

Vydáno dne 31. 05. 2016

biskupove.jpgOstrava - V neděli 29. 5. se v kostelích ostravsko-opavské diecéze četl pastýřský list u příležitosti 20. výročí založení ostravsko-opavské diecéze. Autory jsou olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a ostravsko-opavský biskup František  Václav Lobkowicz.
 
 

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Slavnost Těla a Krve Páně v Javorníku

Vydáno dne 30. 05. 2016

jav_bt.jpgV neděli 29.5.2016 proběhla ve farnosti Javorník ve Slezsku slavnost Těla a Krve Páně. Tato slavnost, dříve nazývaná „Božího těla“ se v katolické církvi slaví ve čtvrtek nebo se překládá na neděli po slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století.

| Zdroj: Text: MG, foto: AG | Informační e-mailVytisknout článek

* Přímé přenosy bohoslužeb od 30. května do 5. června 2016

Vydáno dne 30. 05. 2016

Všem těm, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím televize nebo rozhlasu, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných v následujících dnech přímým přenosem. V Televizi Noe a na Radiu Proglas.


| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Poutní mše svatá k Nejsvětější Trojici v Javorníku

Vydáno dne 27. 05. 2016

javornik1.jpgV neděli dne 22. května 2016 jsme slavili svátek zasvěcení javornického kostela Trojjedinému Bohu Otci, Synu i Duchu svatému. Před zahájením bohoslužby celebrující duchovní otec P. Mgr. Krzysztof Ryźko, SDS přivítal všechny zúčastněné poutníky z okolí, sousedních farností i místní farníky. Poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách tohoto slavnostního setkání, abychom při společné bohoslužbě mohli nejen slavit, ale zároveň děkovat našemu Patronu a Ochránci za všechna dobrodiní a milosti.

| Zdroj: A.R., MG, AG | Informační e-mailVytisknout článek

* Aktualizovaný program Noci kostelů

Vydáno dne 24. 05. 2016

nockostelu2.jpgPři příležitosti Dnů víry v rámci 20. výročí diecéze: Noc kostelů a galerií ve Vidnavě ve spolupráci  naší farnosti s městem Vidnava a Charitou DPS sv. Hedviky: Letos, při příležitosti Dnů víry v rámci 20. výročí diecéze, naše dva kostely sv. Kateřinu a sv. Františka otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec přihlásil na Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 10. června 2016.

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Změny v děkanátu Jeseník

Vydáno dne 23. 05. 2016

dekanat.jpgOd 1.6.2016 byl otcem biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem ustanoven administrátorem in materialibus farnosti Jeseník a administrátorem excurrendo in materialibus farnosti Česká Ves P. Pavel Schwarz. Dosavadní ustanovení administrátorem farnosti Jeseník a administrátorem excurrendo farnosti Česká Ves se ruší ke dni 31.5.2016.

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Modli se a pracuj! (Za peníze pracují skoro všichni...Práce ve svém volném času a za své peníze pro druhé)

Vydáno dne 22. 05. 2016

ehodina.jpgV sobotu 21. května 2016 otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec při mši svaté hovořil o duchovním společenství adorátorů Diecéze ostravsko-opavské. V našich farnostech je již přihlášeno 22 farníků. Osobní knížky členů, které osobně vystavil náš otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz, byly přichystány na stolečku před obětním stolem.

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Oprava kostelíku na Roklinách

Vydáno dne 19. 05. 2016

rokliny.JPGV kapli Narození Panny Marie na Roklinách se v sobotu 14.5.2016 v předvečer slavnosti Ducha svatého konala poutní mše svatá, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Předal nám odkaz Karla IV., který tento den slavil 700 let od narození. Promluvil o důležitosti napojení na duchovní svět. „Někdy stačí dotek srdcem Ducha svatého, jindy Boha vnímáme v přírodě, v kostele nebo u svaté sochy… Stejně jako apoštolové ve svém strachu nedokázali otevřít dveře, i v dnešní době je mnoho lidi uzavřených a nemohou či nechtějí žít, pracovat, konat dobré skutky… I dnes přichází Živý Kristus a otevírá dveře a Duch svatý dává novou sílu, naději a smysl života,“ dodal otec děkan. „Buďme stále napojeni na duchovní svět a čerpejme z něj milosti pro život náš i našich blízkých.“

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Zvon sv. Jany z Arku vyzdvižen do věže

Vydáno dne 16. 05. 2016

zvon_kostel.jpgUdálost, kterou málokdo zažije, je stát u zrodu nového zvonu. S pomocí Boží naše farnost Vidnava dokázala našetřit skoro půlmilion korun na zvon, který nese jméno sv. Jana z Arku. Jak jsme hrdí, že tento náš zvon v neděli 8.5.2016 požehnal při slavnostní mši svaté otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Právě on vybral vzácnou světici Janu z Arku, která je vyobrazena na zvonu a vtisknuta v našich srdcích. A každodenní modlitba k ní je pro nás radostí. Celý týden jsme se v kostele sv. Kateřiny s vděčností dívali před oltář na náš nový zvon a pozorovali rozzářené oči otce Miroslava, všech příchozích i nás samotných. Při mších jsme děkovali a zároveň prosili, aby lidé mezi sebou na celém světě bojovali láskou ne závistí a zlobou. Aby modlitba byla náš štít a meč.

| Zdroj: Text: Marie G., foto: Marie G., J.Kubáň ml., MG | Informační e-mailVytisknout článek

* Výuka v kostelních lavicích

Vydáno dne 14. 05. 2016

zvon_deti.jpgV týdnu od 8.-13.5.2016 si mohl kdokoli prohlédnout v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě nový zvon sv. Jany z Arku, který v neděli slavnostně požehnal náš otec děkan. Zájem byl veliký, lidé si především pořizovali fotografické snímky zvonu. Mnozí v kostele setrvávali v modlitbě a v tichu. Velmi nás potěšila základní škola ve Vidnavě, která si s námi domluvila návštěvu kostela na čtvrtek i pátek.

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Otec děkan požehnal nový zvon sv. Jany z Arku

Vydáno dne 09. 05. 2016

zvon_jana.jpgV neděli 8. května 2016, na svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí, prožila Vidnava mimořádnou událost, která se zapíše do kroniky města i farnosti. Zvon sv. Jany z Arku, na který jsme od roku 2008 šetřili, byl slavnostně požehnán otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem. Na tuto významnou událost byl pozván vidnavský rodák Mons. Anton Otte, který spolu s otcem děkanem celebroval v 10:00 hodin slavnostní mši svatou. Kostel sv. Kateřiny byl zcela zaplněn, přišli věřící i místní občané spolu s panem starostou, přítomni byli také hosté z Německa. Na varhany a zpěvem provázela schola z Vidnavy. Evangelium bylo předneseno česko – německy.

| Zdroj: Text: Marie G., foto: J.Kubáň ml., MG | Informační e-mailVytisknout článek

* Kněžský den na Mariahilf

Vydáno dne 09. 05. 2016

knezi.jpgPouť kněží ostravsko-opavské diecéze na Maria Hilf, ke Svaté bráně Božího milosrdenství, se uskutečnila v úterý 10.5.2016. Hlavní celebrant této každoroční pouti byl emer. biskup plzeňský Mons. František Radkovský. Po pouti přednesl biskup Radkovský promluvu na téma "Kněz a milosrdenství." Pouti se zúčastnilo asi 100 kněží.

| Zdroj: VDV | Informační e-mailVytisknout článek

* V době otvírání brány Milosrdenství na Maria Hilf jsme slavili česko-polské setkání hasičů ve Velké Kraši

Vydáno dne 09. 05. 2016

V sobotu 7. května 2016 jsme se setkali v kapli sv. Floriána ve Velké Kraši, abychom poděkovali za všechny hasiče, kteří zachraňují životy a pomáhají potřebným. Hasiči v uniformách s polským i českým praporem zaujali místa v prvních lavicích, přítomna byla místní paní starostka Vlasta Kočí, zpěvem a hudbou provázela schola z Vidnavy.

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-15 | následující | Celkem 1845 článků

©2006-2016 by ruzenec.cz | Webmaster : Martin Grabarczyk | Vytvořeno pomocí phpRS | Designed by PaBi3 & MG