Úvodní stránka | Ohlášky | Kontakty | Napiš email | 05. 12. 2016

* I letos přišel Mikuláš do Lipové

Vydáno dne 05. 12. 2016

mikulas_lipova.JPGKaždý rok touto dobou přichází za dětmi Mikuláš, a ani u nás v Lipové tomu nebylo jinak. V neděli se po mši svaté rozezněl zvoneček a všichni se otočili ke vstupním dveřím, odkud k nim kráčel Mikuláš ve svém krásném rouchu, s berlí a košíkem sladkostí. Přivítal se s o. Jiřím Filipcem a zavolal k sobě holčičky Andělku a Justýnku, aby jim předal nějaké dobroty. Potom procházel lavicemi a každý farník od něj dostal čokoládový bonbón.

číst dál ...

| Zdroj: Andrea Gaydiczová | Informační e-mailVytisknout článek

* Společné očekávání příchodu Pána aneb Advent srdce i života farnosti

Vydáno dne 04. 12. 2016

fatima.JPGPrávě v těchto dnech prožíváme přelom dvou církevních (liturgických) roků – Roku Milosrdenství, který jsme ukončili Slavností Krista Krále a Roku 100 let výročí Zjevení ve Fatimě, zahájený 1. nedělí adventní. Můžeme tedy každý za sebe rekapitulovat, jaký byl ten NÁŠ rok Milosrdenství. 

číst dál ...

| Zdroj: Petra Lednická | Informační e-mailVytisknout článek

* Jak jsme vstoupili do nového liturgického roku ve farnosti Jeseník

Vydáno dne 03. 12. 2016

advent1.jpgV neděli 27. 11. 2016, kdy jsme zapálili svou první adventní svíci na svém věnci – a to nejen doma, ale i ve farnosti, jsme tak mohli zahájit nový liturgický rok. Tím rokem je letos Jubileum, ve kterém si připomeneme Zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. Spousta z nás si na první letošní mši svatou (tedy podle liturgického kalendáře) přinesla svůj adventní věnec. Ty – společně s velkým kostelním věncem - na začátku bohoslužby požehnal náš p. farář, o. Kazimír Buba.

číst dál ...

| Zdroj: Text: petled; foto: VDV a petled | Informační e-mailVytisknout článek

* První adventní neděle v Domašovském kostele sv.Tomáše

Vydáno dne 02. 12. 2016

advent2.jpgU nás v Dolním Domašově začíná nedělní mše svatá brzy ráno  a i přesto věřící přišli a přinesli k žehnání vlastnoručně vyrobené adventní věnce. Otec Kazimír na začátku mše svaté požehnal svěcenou vodou krásně velký adventní věnec zavěšený v kostele a poté i připravené adventní věnce farníků. Ministrant s kostelníkem zapálili první svíci na věncích a začala prvoadventní mše svatá.

číst dál ...

| Zdroj: Farníci a Anna Neugebauerová | Informační e-mailVytisknout článek

* Už 13. Svatohubertská mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v Horním Domašově

Vydáno dne 01. 12. 2016

hubert.jpgV pátek 11. listopadu 2016 v 18:30 hodin byla odsloužena podvečerní mše svatá ke cti sv. Huberta o.Kazimírem Bubou. Mše začínala průvodem do kostela. Myslivci šli s obrazem sv. Huberta a trofejí jelena, za nimi otec Kazimír s ministranty.  Mši svatou zpěvem doprovázel pěvecký sbor "RADOST" z Bělé pod Pradědem a lovečtí trubači LSČ Jeseník. Při této mši svaté myslivci všem přítomným připomněli životopis svatého Huberta, také četli přímluvy a nesli dary.

číst dál ...

| Zdroj: Farníci a Anna Neugebauerová | Informační e-mailVytisknout článek

* Co je to advent?

Vydáno dne 30. 11. 2016

avenec.jpg26. listopadu večer vstoupili katolíci na celém světě do adventu a do nového liturgického roku. Jaký je význam tohoto období? Jaké zvyklosti jsou s ním spojeny?  Advent začíná v římskokatolické církvi v předvečer neděle, která je nejbližší 30. listopadu, a končí 24. prosince odpoledne. Název je odvozený od latinského adventus = příchod. Křesťané se v tomto období připravují na příchod Ježíše o Vánocích, ale pamatují i na jeho druhý příchod na konci časů.

číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť k sv. Kateřině Alexandrijské v Uhelné

Vydáno dne 28. 11. 2016

katerina.jpgV sobotu 26. listopadu 2016 se sešli poutníci z Javornicka v Uhelné, aby společně uctili památku sv. Kateřiny Alexandrijské, patronku farního kostela. V 15:00 hodin začala pouť modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství a pokračovala v 15:30 hodin mší svatou. Hlavním celebrantem byl P. Piotr Niewiadomski, SDS, koncelebrovali P. Mgr. Krzysztof Ryžko, SDS a P. Josef Bernard Ondruš, SDS.

číst dál ...

| Zdroj: Text: MG, foto: MG, AG | Informační e-mailVytisknout článek

* Ukončení liturgického roku ve farnosti Javorník

Vydáno dne 28. 11. 2016

josefb.jpgV sobotu 26. listopadu v Javorníku jsme v kapli na faře ukončili liturgický rok mší svatou, kterou celebroval P. Mgr. Krzysztof Ryžko, SDS a koncelebroval P. Josef Bernard Ondruš, SDS. Děkovali jsme za vše, co jsme mohli prožít a také za rok milosrdenství, kdy si mohl člověk více uvědomit, že je třeba být k bližním vstřícnější. A nejen modlitbou, ale hlavně skutky ukazovat světu, že patříme k Ježíši - prameni milosrdenství a lásky.

číst dál ...

| Zdroj: MG | Informační e-mailVytisknout článek

* Přímé přenosy bohoslužeb od 28. listopadu do 4. prosince 2016

Vydáno dne 28. 11. 2016

Všem těm, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím televize nebo rozhlasu, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných v následujících dnech přímým přenosem. V Televizi Noe a na Radiu Proglas.


číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Kristus Král ve Vidnavě

Vydáno dne 23. 11. 2016

mirek10.jpgV neděli 20.11.2016 při slavnosti Krista Krále, jsme si při pouti připomněli patronku našeho kostela sv. Kateřinu Alexandrijskou, vždyť právě ona si za Krále svého života vybrala Krista. Květiny laděné do červeno bílé nám symbolizovaly mučednictví sv. Kateřiny, ale také čistotu, nevinnost, svatost a slávu Krista Krále. Písní Ježíši Králi, nebe a země začala v 10:00 hodin mše svatá, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Přítomen byl pan starosta z Bernartic Ing. Mojmír Michálek, a protože vždy při pouti v listopadu děkujeme za otce Miroslava, který slaví narozeniny, nechyběli naši farníci z okolních vesnic. Mše svatá byla obětována za farnost a město Vidnavu, živé i zesnulé farníky a všechny přítomné poutníky.

číst dál ...

| Zdroj: Text: Marie G., foto: MG, AG | Informační e-mailVytisknout článek

* Setkání kněží na faře ve Vidnavě

Vydáno dne 22. 11. 2016

dekanat.jpgVe středu 16.11.2016 se na faře ve Vidnavě konala děkanská konference, kterou moderoval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Setkání kněží začalo v 9:30 hod. v kostele sv. Kateřiny litaniemi u Nejsvětější svátosti. Konference pokračovala při občerstvení na děkanském úřadu.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Uzavření Brány milosrdenství na Mariahilf

Vydáno dne 16. 11. 2016

branam.jpgV neděli 13.listopadu 2016 uzavřel Rok Božího milosrdenství a svatou bránu biskupský vikář ostravsko-opavský Mons. Vít Zatloukal. V promluvě připomněl, že brána Božího milosrdenství udělaná lidskýma rukama se sice uzavírá, ale Boží milosrdenství, tento symbol a projev všemohoucnosti Boží, stále trvá a nám se nabízí, abychom i my byli milosrdní, tak jak nám ukazuje náš nebeský Otec.

číst dál ...

| Zdroj: VDV | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ke svatému Martinovi

Vydáno dne 14. 11. 2016

skorosice1.jpgV době, kdy se na mnoha místech světa věřící chystali k uzavírání Svatých bran milosrdenství, začínala pouť ke svatému, který podle životopisu byl pověstný projevováním milosrdenství. Svatý Martin, patron skorošického kostela, letos díky bílému sněhovému poprašku dokonce i „přijel na bílém koni“. Sešlo se nás opravdu velké společenství poutníků -  z Bílé Vody, Javorníku, Vlčic, Žulové a možná i z jiných míst.

číst dál ...

| Zdroj: A. Obidová | Informační e-mailVytisknout článek

* Školení BOZP, požární ochrany a řidičů v Krnově

Vydáno dne 14. 11. 2016

skoleni.jpgVe středu 9.11.2016 jsme se zúčastnili školení BOZP, požární ochrany a řidičů. V sále Krnovských opraven a strojíren se ze čtyř děkanátů (Jeseník, Bruntál, Krnov a Opava) setkali zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského, kněží, jáhni, laici, včetně těch, kteří jsou zaměstnáni na částečný úvazek.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Pamatujeme na zesnulé

Vydáno dne 09. 11. 2016

hrbitov.JPG"Umříti musím, ale nevím kdy, kde a jak. Vím však, že bych navěky byla nešťastná, kdybych umřela v těžkém hříchu. Svatá Maria Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen"
 
Od 1.11. do 8.11.2016, kdy je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, se konaly ve farnostech otce děkana mše svaté obětované za věrné zemřelé, všichni farníci navštívili svátost smíření, nechyběly dušičkové pobožnosti na hřbitovech. 

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-15 | následující | Celkem 1944 článků

©2006-2016 by ruzenec.cz | Webmaster : Martin Grabarczyk | Vytvořeno pomocí phpRS | Designed by PaBi3 & MG