Úvodní stránka | Ohlášky | Kontakty | Napiš email | 24. 10. 2016

* Biskupové vyzvali farnosti k připojení k výzvě "Hlas zvonů pro Aleppo"

Vydáno dne 19. 10. 2016

cbk.jpgVranov u Brna - Biskupové českých a moravských diecézí a zástupci řeholí se v úterý 18. 10. na 107. Plenárním zasedání ČBK ve Vranově u Brna rozhodli podpořit iniciativu #bellsforaleppo a vyzvat věřící a lidi dobré vůle k účasti na aktivitě Evangelické luterské církve ve Finsku, která vyzvala v minulých dnech, aby se zvony na kostelech po dobu 12 dnů (počínajíc od minulé středy) vždy v 17 hodin rozezněly jako výzva k modlitbě za oběti bombardování v Aleppu.

číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Pastýřský list ke svátku svaté Hedviky 2016

Vydáno dne 16. 10. 2016

hedvika1.jpgMilovaní bratři a sestry,

už dvacet let má v nebi na starosti naši diecézi svatá Hedvika. Je to z rozhodnutí svatého Jana Pavla II., který zřizovací bulou stanovil jako patronku naši diecéze právě tuto světici, která má k našemu kraji tak blízko.

číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Poutní mše svatá v kapli sv. Rocha v Červeném Dole

Vydáno dne 12. 10. 2016

cerveny_dul.jpgV neděli 9. října 2016 se věřící z okolí Javorníku a Uhelné sešli v kapli sv. Rocha v Červeném Dole, aby společně oslavili památku tohoto světce. Poutě zde bývají převážně v srpnu (16.8.), ale kaple v té době procházela rekonstrukcí. Z dotací byla obnovena fasáda a za finanční pomoci obce Uhelná v čele se starostou Bc. Zdeňkem Hořavou byl objekt odvodněn. Nemalou měrou se na rekonstrukci podílela i přímo kousek od kaple žijící Ing. Dana Borůvková, která urgovala, jakožto zastupitelka obce Uhelná, aby bylo nejprve provedeno odvodnění.

číst dál ...

| Zdroj: MG | Informační e-mailVytisknout článek

* Večery chval v Jeseníku

Vydáno dne 11. 10. 2016

modlitba.jpgVe středu 21.9.2016 jsme v jesenickém kostele zahájili pravidelné „Večery chval“, společenství modliteb a písní v chvále,prosbám.klanění  a děkování našemu Pánu za všechny dary a milosti,které dostáváme, především za život a křesťanskou víru, přátele a rodiny. K těmto   Večerům chval  se budeme scházet ve středu jednou za 14.dnů, letos je to tedy 19.10., 16.a 30.11. a 14.12. Všichni lidi dobré vůle jsou zváni v uvedené středy v 19.30.hod.

číst dál ...

| Zdroj: VDV | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ke sv. Františkovi ve Vidnavě

Vydáno dne 10. 10. 2016

frantisek1.jpg„Pane Ježíši, Lásko nejvyšší, s vděčností chci žít, co mi dáváš a nabízíš…“

V sobotu 8.10.2016 se ve Vidnavě konala pouť  ke cti sv. Františka z Assisi. Krásně nazdobený a čistotou provoněný kostel sv. Františka vítal každého poutníka, který se zapojil do modlitby radostného růžence. Písní „Nejvyšší a mocný, dobrý Pane, tobě ať zní chvála, čest a dík“ začala v 16:00 hodin slavnostní mše svatá, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Tři hodiny pro Pána věnované andělům a archandělům

Vydáno dne 09. 10. 2016

3hodiny1.jpgVe čtvrtek 29. 9. 2016 od 15:00 do 18:00 hodin se konaly Tři hodiny pro Pána v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě, které jsme věnovali andělům a archandělům. První hodinu jsme v tichosti klečeli před Nejsvětější svátosti oltářní, modlili se, rozjímali a naslouchali živému Kristu. Všichni přítomní navštívili svátost smíření u otce Miroslava. V 16:00 hodin nás otec děkan při mši svaté přenesl do příběhu o sv. Josefovi, který uslyšel a uposlechl hlas anděla. Vyzval nás, abychom nezapomínali na každodenní modlitby k andělům strážným, k archandělům a naslouchali jim. Jsou naši ochránci, rádci, prostředníci a pomocníci v pozemském životě.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Finanční pomoc Haiti

Vydáno dne 07. 10. 2016

charita1.jpg
Hurikán Matthew dorazil do Baie de Henne, kde už víc jak deset let pomáhá Arcidiecézní charita Olomouc. Silný vichr doprovázejí vysoké vlny, pády stromů a záplavy. Obyvatelé této oblasti museli být evakuováni. Nebezpečno začíná být právě na severozápadě Haiti, kam 11. října odjíždějí dva charitní pracovníci...

číst dál ...

| Zdroj: charita.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Diecézní pouť ministrantů 8. 10. v Bartošovicích

Vydáno dne 06. 10. 2016

min2.JPGBartošovice - V sobotu 8. 10. se ministranti a ministrantky z celé ostravsko-opavskédiecéze vypraví na pouť do Bartošovic na Novojičínsku. Tématem setkání s otcem biskupem Lobkowiczem bude „Ministrantské putování s milosrdným Samaritánem“. Inspirací pro každodenní život budou také slova papeže Františka: „Jděte a učte se, co je to milosrdenství“.

číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Charitní setkání

Vydáno dne 06. 10. 2016

larisch.jpgV pátek 14.10.2016 v 10:00 hodin bude na charitě ve Vidnavě celebrovat poutní mši svatou ke sv. Hedvice prezident Charity P. Th.D. Jan Larisch, farář z Ostravy Svinova. Srdecně všechny zveme!
 
 

číst dál ...

| Zdroj: kancelář děkanství | Informační e-mailVytisknout článek

* Svatohubertská mše svatá na Travné

Vydáno dne 05. 10. 2016

hubert.jpgV neděli 2. října 2016 v 14:30 hodin byla sloužena slavnostní mše svatá ve farním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie na Travné ke cti a chvále sv. Huberta a všech zemřelých myslivců a lesníků. Mši svatou celebroval P. Piotr Niewiadomski, SDS,  hudbou doprovázeli trubači lesní správy Javorník pod vedením pana Jindřicha Výmoly a zpěvem pěvecký sbor Radost Žulová pod vedením Mgr. Štelclové.

číst dál ...

| Zdroj: Text: MG, foto: AG | Informační e-mailVytisknout článek

* Slovo otce biskupa Františka Václava ke krajským a senátním volbám 2016

Vydáno dne 04. 10. 2016

biskup5.jpgDrazí bratři a sestry, po delší době Vás chci všechny touto cestou pozdravit a oslovit v záležitosti, ke které opravdu nemůžeme být lhostejní. Pokud jezdíte po našich cestách, nemohli jste si nevšimnout billboardů, které Vám nabízejí fotografie kandidátů do krajských zastupitelstev a také kandidátů do senátu. Termín voleb se blíží a já bych rád připomněl, že právě volby jsou příležitostí, jak každý z nás může promluvit do budoucnosti. Nechci říkat, koho máte volit, kterou stranu ano a kterou ne, to není mou kompetencí, ale některé okolnosti chci přece jen zmínit.

číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Den otevřených dveří DPS sv. Hedviky a DZR sv. Anežky ve Vidnavě

Vydáno dne 03. 10. 2016

charita2.jpgTradičně pořádají dva sousedící domovy den otevřených dveří společně. Nejinak tomu bylo i letos. V pátek 23. 9. 2016 byla tato akce zahájena mší svatou ve 13:00 hodin v kapli DPS sv. Hedviky, za účasti ředitelky Charity Javorník, Mgr. Heleny Paschkeové. Mši svatou celebroval otec děkan Mgr. Miroslav Kadlec a hudební doprovod zprostředkoval pastorační asistent Martin Grabarczyk. Kaple je malinká, přesto se nás do ní i s vozíky vešlo dvacet osm.

číst dál ...

| Zdroj: Alena Obidová | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ke sv. Václavu v Lipové

Vydáno dne 03. 10. 2016

vaclav.JPGPo roce jsme opět 28. 9. 2016 slavili pouť sv. Václava. Tentokrát mši svatou sloužil náš nový kněz P. Mgr. Jiří Filipec spolu s trvalým jáhnem Ing. Mgr. Josefem Liberdou z České Vsi. V kázání nám o. Jiří vyprávěl o životě a smrti sv. Václava. Velkou zajímavostí ovšem bylo, když nám řekl, že svatováclavská koruna, kterou nechal zhotovit Karel IV. a zasvětil ji patronu naší země, není vlastnictvím státu, ale sv. Václava.

číst dál ...

| Zdroj: Text: Andrea Gaydiczová, foto: Alena Vévodová | Informační e-mailVytisknout článek

* Čistička odpadních vod ve Vidnavě

Vydáno dne 28. 09. 2016

cisticka.jpgV pátek 23.9.2016 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované čistírny odpadních vod ve Vidnavě. Na tuto událost pan starosta Bc. Rostislav Kačora osobně pozval otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece, který spolu s farníky akci podpořil. Pan starosta v 16:00 hod. všechny přítomné přivítal zvláště ty, kteří se podíleli na realizaci nové čističky. Dozvěděli jsme se o zdroji financování i o průběhu rekonstrukce. Následovalo přestřihnutí slavnostní pásky a pak prohlídka celého areálu za doprovodu vidnavské dechovky.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* 2500 věřících zavítalo na Pouť národů k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor

Vydáno dne 22. 09. 2016

mariahilf.jpgZlaté Hory - Ani předpověď deštivé soboty neodradila poutníky od cesty na Maria Hilf u Zlatých Hor. Poutní místo zasvěcené Panně Marii Pomocné navštívilo v sobotu 17. 9. okolo dvou a půl tisíc lidí. Někteří k místu putovali stovky kilometrů. Tradiční Pouť národů, při níž se setkávají věřící z České republiky, Polska a Německa, se uskutečnila již po jedenadvacáté.

číst dál ...

| Zdroj: Text: biskupství, foto: VDV | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-15 | následující | Celkem 1922 článků

©2006-2016 by ruzenec.cz | Webmaster : Martin Grabarczyk | Vytvořeno pomocí phpRS | Designed by PaBi3 & MG